Дума Описание
фантазьор мн. фантазьори, м. 1. Човек, който обича да фантазира; мечтател. 2. Прен. Човек, който не вижда или не иска да види реално нещата; несериозен човек. Мъжът и е фантазьор. // прил. фантазьорски, фантазьорска, фантазьорско, мн. фантазьорски. // същ. фантазьорство, ср.