Дума Описание
фантазия мн. фантазии, ж. 1. Само ед. Способност на човека да вижда мислено събития, образи и др.; въображение. Имам богата фантазия. Развихрена фантазия. 2. Разг. Нещо, което е родено от въображението; измислица, мечта, приумица. Твоите фантазии вече ми дотягат. 3. Спец. Музикална творба в свободна форма.