Дума Описание
фанела мн. фанели, ж. Фланела (в 3 знач.).