Дума Описание
фамилиарен фамилиарна, фамилиарно, мн. фамилиарни, прил. 1. Който проявява по отношение на друг прекалена и нахална близост, интимност; безцеремонен. Фамилиарен човек. 2. Който е проява на прекалена и нахална близост, интимност; безцеремонен. Фамилиарен жест. Фамилиарно поведение. // нареч. фамилиарно. Държа се фамилиарно. // същ. фамилиарност, фамилиарността, ж.