Дума Описание
фалшив фалшива, фалшиво, мн. фалшиви, прил. 1. Който не е истински; лъжлив. Фалшив паспорт. Фалшива тревога. 2. Който е изпълнен с престореност, с фалш; лицемерен, престорен, неестествен. Фалшива усмивка. Фалшив приятел. 3. В музиката — който е изпълнен невярно, с фалш. Фалшива нота. Фалшиво пеене.// нареч. фалшиво. // същ. фалшивост, фалшивостта, ж.