Дума Описание
факултет мн. факултети, (два) факултета, м. Основна структурна единица във висше учебно заведение, в която се включват определен кръг близки по характер научни дисциплини и специалности. Филологически факултет. Факултет по автоматика. // прил. факултетен, факултетна, факултетно, мн. факултетни. Факултетно ръководство. // прил. факултетски, факултетска, факултетско, мн. факултетски. Факултетска библиотека.