Дума Описание
факултативен факултативна, факултативно, мн. факултативни, прил. Който не е задължителен, а е по избор. // нареч. факултативно.