Дума Описание
фактор фактори, (два) фактора, м. 1. Основи: обстоятелство, причина, движеща сила на процес или явление; условие. Необходим фактор. Факторът време. 2. Прен. Човек, който заема отговорна длъжност, от когото зависят много неща. В своята област той е фактор. • Рисков фактор. Съвкупност от предпоставки, които създават опасност, несигурност в дадено начинание.