Дума Описание
фактология само ед. 1. Описание на факти, опора на фактически материал; документалност. 2. Фактите в едно описание, като цяло.