Дума Описание
факт фактът, факта, мн. факти, (два) факта. 1. Нещо, което действително е станало. случило се е или съществува. Неопровержим факт е наличието на миди в морето. 2. Нещо, което се привежда като доказателство; сведение. Ето ви фактите, а вие си направете изводите.