Дума Описание
факир мн. факири, м. 1. Човек, който прави фокуси, чудеса; фокусник. 2. Прен. Разг. Много сръчен, много обигран човек. Той е факир в банковите дела. // прил. факирски, факирска, факирско, мн. факирски.