Дума Описание
факел мн. факли, (два) факела, м. 1. Приспобление за светене, което се състои от къс прът и намотани върху него насмолени парцали и др. Нося факел е тъмнината. 2. Прен. Ръководно начало, този, който сочи правилния път. Неговото име е факел за нас. // прил. факелен факелна, факелно, мн. факелни.