Дума Описание
файда само ед. 1. Разг. Полза, облага, изгода, печалба. Имам файда. 2. Остар. Лихва.