Дума Описание
фазан мн. фазани, (два) фазана, м. 1. Дива птица с пъстро оперение, която живее в храсталак ниски гори. Печен фазан. 2. Прен. Жарг. Старшина школник. Командуваше ни един фазан. // прил. фазанов, фазанова, фазаново, мн. фазанови (в 1 знач.).