Дума Описание
фаза мн. фази, ж. 1. Период, момент или определена степен в развитието на нещо; етап, стадий. Първа фаза на войната. Лунни фази. 2. Спец. Една от електрическите вериги в генератор и токът, който протича в нея. // прил. фазов, фазова, фазово, мн. фазови. Фазово развитие.