Дума Описание
фабула мн. фабули, ж. 1. Спец. Излагане на събитията, случките в художествено произведение в хронологична последователност и в логическа зависимост. 2. Басня, приказка, предание. // прил. фабулен, фабулна, фабулно, мн. фабулни.