Дума Описание
фабрика мн. фабрики, ж. Предприятие за производство с помощта на машини; малък завод. Фабрика за текстилни изделия. // прил. фабричен, фабрична, фабрично, мн. фабрични. Фабрично производство.