Дума Описание
у- представка. В състава на глаголи със следните значения: 1. Насоченост на действието към вътрешността на обекта до получаване на резултат, напр. ужилвам, упоявам, ухапвам. 2. Обектът на действието получава квалификацията, означена с мотивиращото прилагателно, напр. уголемявам, удължавам, улеснявам, умилявам, усмирявам. 3. Действието на мотивиращия глагол е доведено до завършеност, напр. удушавам, увреждам, угасявам, уронвам, учудвам.