Дума Описание
учител учителят, учителя, мн. учители, м. 1. Специалист, който обучава ученици. Учител по български език. Учител по история. Начален учител. 2. Лице, което има последователи, от което някой се учи (на творчески методи, на учения, школи). //прил. учителски, учителска, учителско, мн. учителски. Учителски синдикат. Учителски заплати.