Дума Описание
уклон само ед. 1. В политиката — отклонение от основната линия на партия. Ляв уклон. Десен уклон. 2. Отклонение от основната линия на възгледи, методи, от което може да се оформи направление (в изкуството, литературата). 3. Прен. Линия, склонност, направление. Всичките му изследвания са с религиозен уклон.