Дума Описание
указвам указваш, несв. и укажа, св.; какво. 1. Посочвам, показвам. В обявата са указали деня и часа на срещата. 2. Давам указания; обозначавам. // прил. указан, указана, указано, мн. указани. Пътят е указан на картата с червена линия. На таблото са указани часовете за хранене.