Дума Описание
указател указателят, указателя, мн. указатели, м. Книга или брошура, сбор от данни и сведения за справки; справочник. Телефонен указател на гр. София. Указател на фирмите в България.