Дума Описание
указание мн. указания, ср. 1. Наставление, съвет, предписание, инструкция, насока за работа или действие. Давам указания. Получавам указания за режима на лечение. Получавам указания как да се държа па приема. Указания как да избегнем заразата от грип. 2. Показание, сведение (от уред), симптом, сигнал. Ръководя сс от указанията на термометъра. Този знак е указание за срутване на пътя.