Дума Описание
указ мн. укази, (два) указа, м. Спец. 1. Постановление на върховната държавна власт, което има сила на закон. 2. Постановление на държавния глава по важен за държавата въпрос.