Дума Описание
узурпирам узурпираш, несв. и св. 1. Какво. Заг-рабвам с незаконни средства власт или чужди пълномощия. Узурпирам властта без избори. Узурпирам директорското място. 2. Разг. Ирон. Кого. Занимавам със свои въпроси, без да дам възможност и на други. Узурпирали са го само хора от тяхната катедра, не мога да стигна до него.