Дума Описание
узурпатор мн. узурпатори, м. Лице, което незаконно заграбва власт или чужди пълномощия. // прил. узурпаторски, узурпаторска, узурпаторско, мн. узурпаторски.