Дума Описание
уж част. 1. За подсилване на недоверие в чуждо твърдение. Казва, че уж бил щял да заминава в чужбина. 2. За израз на недоверие в чуждо твърдение. Говореше, че уж вземал голяма заплата. 3. За изразяване на съмнение в качествата или разочарование поради разминаване с очакване. Нали си уж добър лекар. Уж японско, ама и то се поврежда. 4. За изразяване на предпазливост, несигурност. Сега уж съм по-добре. Е, нали уж утре ще получим заплатите. 5. За предпазливо присъединяване към чуждо твърдение. Уж много я хвалят напоследък по немски, че ще видим.