Дума Описание
уедря уедриш, мин. св. уедрих, мин. прич. уедрил, св. — вж. уедрявам.