Дума Описание
удържа удържиш, мин. св. удържах, мин. прич. удържал, св. — вж. удържам.