Дума Описание
удължа удължиш, мин. св. удължих, мин. прич. удължил, св. — вж. удължавам.