Дума Описание
удрям удряш, несв. и ударя, св. 1. Какво/кого. Нанасям удар (в 1, 3 и 4 знач.). Удрям плесница на детето. Тази нощ ще ударим позициите на врага. 2. Издавам шум от удар, гръм; изтръгвам шум при удар. Часовникът удари три часа. Удари гръм. УдряМ барабаните. 3. Разг. Какво. Ранявам или убивам (при лов). В неделя удари два заека. 4. Прен. Разг. Какво. Слагам или правя с удар, със силен замах, енергично. Удрям печат. Удрям подпис. Удрям един танц. Удрям му един смях. Удрям една ракия. 5. Прен. Разг. Какво. Спечелвам, получавам като подарък, с късмет. Удари голямата печалба. Удари шестица от тотото. 6. Прен. Нанасям поражение, обикн. върху отрицателни явления. Удрям по престъпността. Новото правителство удари (по) корупцията. 7. Прен. Кого/какво. За болест, слънчев удар — поразявам, увреждам. Болестта го удари в очите. 8. Прен. Кого. Бивам силен, осезателен. Миризмата ме удари силно. Удари го гъст лют дим. 9. Прен. Само несв. в трето лице. Разг. Прилича, отива към, наподобява. Удря на зелено.