Дума Описание
удръжки удръжка, ж. Удържани от заплата или хонорар суми за данъци и други плащания.