Дума Описание
удостоверение мн. удостоверения, ср. 1. Документ, който доказва, показва нещо. Удостоверение за правоспособност на шофьор. Удостоверение за раждане. 2. Удостоверяване.