Дума Описание
удоволствие мн. удоволствия, ср. 1. Само ед. Приятно чувство, радост, наслаждение (от успех, преживяване, удовлетвореност и др.). 2. Развлечение, забава, веселие. Харча пари за удоволствия. Живея без всякакви удоволствия. • С удоволствие. Формула в речевия етикет в отговор на молба, желание — с най-голямо желание. Би ли ми отворил вратата? — С удоволствие.