Дума Описание
удовлетворителен удовлетворителна, удовлетворително, мн. удовлетворителни, прил. Който носи удовлетворение; задоволителен. Получава удовлетворителни оценки. // нареч. удовлетворително. Владее езика удовлетворително.