Дума Описание
удовлетворен удовлетворена, удовлетворено, мн. удовлетворени, прил. Който е получил удовлетворение. Искането ми е удовлетворено. // същ. удовлетвореност, удовлетвореността, ж.