Дума Описание
удивление само ед. 1. Почуда, изненада, смайване. Изпитвам голямо удивление от умението на животното. 2. Възхищение, захлас. Удивление пред красотата на момичето. Удивление пред красотата на изгрева.