Дума Описание
удивителен удивителна, удивително, мн. удивителни, прил. Който буди удивление; чуден, странен. Удивителна красота. Удивителни традиции. • Удивителен знак. Спец. Препинателен знак, поставян в края на изречение, което изразява заповед или чувство.