Дума Описание
ударник мн. ударници, м. Остар. Работник, който работи най-много и най-качествено; отличен в съревнование.