Дума Описание
ударен ударна, ударно, мн. ударни, прил. 1. Който е свързан с нанасяне или получаване на удар (в 1 знач.). Ударни инструменти. 2. Който е свързан с нанасяне на решаващ удар (в 3 знач.). Ударна дивизия. Ударен час. 3. Остар. Който е първи при извършване на работа. Ударна бригада. • Ударна вълна. Спец. Разпространяваща се със свръхзвукова скорост преходна област, в която се увеличава рязко налягането и температурата на веществата и която възниква при взрив; може да поразява хора и животни и да разрушава.
ударен ударена, ударено, мн. ударени, прил. 1. Който е получил удар (в 1, 2 и 3 знач.). 2. Разг. Който е ранен или убит. Птицата е ударена, но не е убита. 3. Спец. В езикознанието — който е под ударение. Ударена сричка. • Правя се на ударен. Разг. Правя се, че не разбирам, защото не ми е изгодно.