Дума Описание
удаде ми се мин. св. удаде ми се, мин. прич. удало ми се, св. — вж. удава ми се.