Дума Описание
удава ми (ти, му, й, ни, ви, им) се, несв. и удаде ми се, св. 1. Имам природна наклонност да правя нещо; умея, справям се с лекота. Удава и се да шие дрехи. 2. Сполучвам да направя нещо; успявам, случвам. Удаде ми се да си купя няколко дефицитни книги. • Удава ми се/удаде ми се случай. Пада ми се сгоден момент, случвам удобен момент. Удаде ми се случай да се запозная с него.