Дума Описание
угроза само ед. Заплаха, опасност. Пътуват под угрозата от буря. Светът се е намирал под угрозата на войната.