Дума Описание
угода само ед. Сгода, желание, воля. Всичко става по нейната угода. Вървя по угодата ти.