Дума Описание
угарка мн. угарки, ж. Краят на цигарата след изпушването и. Угасям угарката. Хвърлям угарката.