Дума Описание
увържа увържеш, мин. св. увързах, мин. прич. увързал, св. — вж. увързвам.