Дума Описание
увуларен увуларна, увуларно, мн. увуларни, прил. Спец. В езикознанието — звук, който се произнася с участието на мъжеца.