Дума Описание
увреждане мн. увреждания, ср. Повреда (на организма или външна). Колата има много увреждания.