Дума Описание
уволнителен уволнителна, уволнително, мн. уволнителни, прил. Обикн. за документ — който е във връзка с уволнение. • Уволнителен билет. Остар. Документ за отбита военна служба.