Дума Описание
увод мн. уводи, (два) увода, м. Въведение, встъпителна част, предварителни обяснения към художествено или научно съчинение, на изложение и др. В увода са изложени причините за написване на съчинението. // прил. уводен, уводна, уводно, мн. уводни. Уводна лекция.